page-header

Dersler

 • 5. Sınıf Fen Bilimleri

  • 1. ÜNİTE: Güneş, Dünya ve At
  • 2. ÜNİTE: Canlılar Dünyası
  • 3. ÜNİTE: Kuvvetin Ölçülmesi
  • 4. ÜNİTE: Madde ve Değişim
  • 5. ÜNİTE: Işığın Yayılması
  • 6. ÜNİTE: İnsan ve Çevre
  • 7. ÜNİTE: Elektrik ve Devre Elemanları

 • 6. Sınıf Fen Bilimleri

  • 1. ÜNİTE: Güneş Sistemi ve Tutulmalar
  • 2. ÜNİTE: Vücudumuzdaki Sistemler
  • 3. ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket
  • 4. ÜNİTE: Madde ve Isı
  • 5. ÜNİTE: Ses ve Özellikleri
  • 6. ÜNİTE: Vücudumuzdaki Sistemlerin ve Sağlığı
  • 7. ÜNİTE: Elektriğin İletimi

 • 7. Sınıf Fen Bilimleri

  • 1. ÜNİTE: Güneş Sistemi ve Ötesi
  • 2. ÜNİTE: Hücre ve Bölünmeler
  • 3. ÜNİTE: Kuvvet ve Enerji
  • 4. ÜNİTE: Saf Madde ve Karışımları
  • 5. ÜNİTE: Işığın Madde ile Etkileşimi
  • 6. ÜNİTE: Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
  • 7. ÜNİTE: Elektrik Devreleri

 • 8. Sınıf Fen Bilimleri

  • 1. ÜNİTE: Mevsimler ve İklim
  • 2. ÜNİTE: DNA ve Genetik Kod
  • 3. ÜNİTE: Basınç
  • 4. ÜNİTE: Madde ve Endüstri
  • 5. ÜNİTE: Basit Makineler
  • 6. ÜNİTE: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
  • 7. ÜNİTE: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

 • 5. Sınıf Matematik

  • 1. ÜNİTE: Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla İşlemler
  • 2. ÜNİTE: Kesirler, Kesirlerle İşlemler: Toplama ve Çıkarma
  • 3. ÜNİTE: Ondalık Gösterim, Yüzdeler
  • 4. ÜNİTE: Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler, Çokgenler
  • 5. ÜNİTE: Veri Toplama ve Değerlendirme, Uzunluk ve Zaman Ölçme
  • 6. ÜNİTE: Alan Hesaplama, Geometrik Cisimler

 • 6. Sınıf Matematik

  • 1. ÜNİTE: Doğal Sayılarla İşlemler, Çarpanlar ve Katlar, Kümeler
  • 2. ÜNİTE: Tam Sayılar, Kesirlerle İşlemler
  • 3. ÜNİTE: Ondalık Gösterim, Oran
  • 4. ÜNİTE: Cebirsel İfadeler, Veri Toplama ve Değerlendirme, Veri Analizi
  • 5. ÜNİTE: Açılar, Alan Ölçme
  • 6. ÜNİTE: Çember, Geometrik cisimler, Sıvı Ölçme

 • 7. Sınıf Matematik

  • 1. ÜNİTE: Tam Sayılarla İşlemler
  • 2. ÜNİTE: Rasyonel Sayılar, Rasyonel Sayılarla İşlemler
  • 3. ÜNİTE: Cebirsel İfadeler, Eşitlik ve Denklem
  • 4. ÜNİTE: Oran ve Orantı, Yüzdeler
  • 5. ÜNİTE: Doğrular ve Açılar, Çokgenler, Çember ve Daire
  • 6. ÜNİTE: Veri Analizi, Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

 • 8. Sınıf Matematik

  • 1. ÜNİTE: Çarpanlar ve Katlar, Üslü İfadeler
  • 2. ÜNİTE: Kare Köklü İfadeler, Veri Analizi
  • 3. ÜNİTE: Basit Olayların Olma Olasılığı, Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
  • 4. ÜNİTE: Doğrusal Denklemler, Eşitsizlikler
  • 5. ÜNİTE: Üçgenler, Eşitlik ve Benzerlik
  • 6. ÜNİTE: Dönüşüm Geometrisi, Geometrik Cisimler