1) Aşağıda verilenlerden hangileri alçak hava basıncının etkisinde olan bir bölgede görülür?
I. Hava bulutludur.
II. Yağış görülme ihtimali düşüktür.
III. Sıcaklık yüksektir.

Correct! Wrong!

2) Aşağıda yüksek basınç etkisi alçak basınç etkisinin özellikleri verilmiştir. Sadece yüksek basınç etkisi altında görülenleri seçecek bir kişi hangilerini seçmelidir?
I. Alçaltıcı hava olayları görülür.
II. Sıcaklık düşüktür.
III. Hava bulutludur.
IV. Yağış görülme ihtimali fazladır.

Correct! Wrong!

3) Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağışın sıvı şekilde yeryüzüne düşmesine ne denir?

Correct! Wrong!

4) Aşağıda verilen açıklamalardan hangisi sisi tanımlamaktadır?

Correct! Wrong!

5) Hava içerisindeki su buharı aşırı soğuma nedeniyle yoğunlaşır ve donar. Bu yağış şekline ne denir?

Correct! Wrong!

6) Yüzeydeki sular buharlaşarak atmosfere su buharı halinde karışır. Daha sonra yoğunlaşma ile yeryüzüne tekrar inebilir. Aşağıdaki yağış şekillerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?

Correct! Wrong!

7) Bir öğrenci alçak basıncın etkisinde gerçekleşen olaylara “A”, yüksek basınç altında gerçekleşen olaylara “Y” yazacaktır. Tüm soruları doğru cevaplandıran öğrenci sırasıyla nasıl bir sonuca ulaşır?
( ) Yüksek basınç alanlarından bu bölgeye hava akımı olur.
( ) Sıcaklık düşüktür.
( ) Yağış görülmez.
( ) Hava bulutludur.

Correct! Wrong!

8) Aşağıda iki öğrencinin hava olayları ile ilgili verdikleri bilgiler vardır. Yapılan yorumlara göre hangi seçenek doğrudur?
Ali: Yeryüzüne yakın havadaki su buharının cisimler üzerinde yoğunlaşması ile oluşan su damlacıklarına çiy denir.
Sena: Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan suyun sıvı şekilde yeryüzüne düşmesine kar denir.

Correct! Wrong!

9) Aşağıda verilenlerden hangisi sadece alçak basıncın etkisinde görülür?

Correct! Wrong!

10) Meteoroloji hakkında bilgi veren bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini söylerse hatalı bilgi vermiş olur?

Correct! Wrong!