1) Aşağıdaki tarihlerden hangisinde Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi başlar?

Correct! Wrong!

Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi 21 Haziran tarihinde başlar.

2) Aşağıdaki tarihlerin hangisinde gece süreleri artmaya başlar?

Correct! Wrong!

23 Eylül'de Kuzey Yarım Küre'de 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Bu tarihten sonra KYK'de güzdüz süreleri azalırken, gece süreleri ise artmaya başlar.

3) Dünya'nın kutuplardan basık, ekvatordan şişkin özel şekline ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Dünya kutuplardan bası, ekvatordan şişkin bir şekle sahiptir. Bu özel şekle geoid denir.

4) Dünya’nın kendi etrafındaki ve Güneş etrafındaki dönüşü sonucu sırasıyla hangileri oluşur?

Correct! Wrong!

Dünya kendi etrafında dönerken gece ve gündüz oluşur. Dünya'nın Güneş etrafındaki hareketi sırasında ise mevsimler oluşur.

5) Dünya’nın eksen eğikliği kaç derecedir?

Correct! Wrong!

Dünya'nın dönme ekseni dik değildir. Dünya'nın dönme ekseni 23 derece 27'lık bir eğime sahiptir. Buna eksen eğikliği denir.

6) Dünya üzerinde Güneş ışınlarını dik açı ile alan bir bölgenin bazı özellikleri verilmiştir. Verilen özelliklerden hangileri doğrudur?
I. Yaz mevsimi yaşanıyordur.
II. Bu bölgede geceler uzun, gündüzler kısadır.
III. Hava sıcaktır.

Correct! Wrong!

Güneş ışınlarını dik açı ile alan bölgelerde yaz mevsimi yaşanır, havalar bu bölgede sıcaktır. Güneşlenme süresi daha uzun olduğu için gündüz süreleri daha fazladır.

7) Dünya ile ilgili verilen özelliklerden hangisi hatalıdır?

Correct! Wrong!

Dünya'nın eksen eğikliğinden dolayı Güneş ışınlarını yıl boyunca dik açı ile alan bölgeler sürekli değişir.

8) Dünya’nın bir noktasında kış yaşanıyorsa o bölge ile ilgili verilen bilgilerden hangileri kesinlikle hatalıdır?
I. Bu bölgeye Güneş ışınları dik açı ile geliyordur.
II. Bu bölgede gündüzler gecelerden uzundur.
III. Bu bölge Kuzey Yarım Küre’dedir.

Correct! Wrong!

Kış yaşanan bölgelerde ışınlar eğik açı ile geliyordur. Eğik açı ile Güneş ışınlarını alan bu bölgelerde geceler gündüzlerden daha uzundur. Farklı tarihlerde farklı bölgeler Güneş ışınlarını eğik açı ile alabilir.

9) Bir kişi eksen eğikliğinin 23o 27’ olduğunu söylüyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsetmektedir?

Correct! Wrong!

Dünya'nın dönme ekseni dik değildir. Dünya'nın dönme ekseni 23 derece 27 dakikalık bir eğime sahiptir.

10) Aşağıdakilerden hangisi eksen eğikliğinin sonuçları ile ilgili doğru bir ifadedir?

Correct! Wrong!

Eksen eğikliğinden dolayı Güneş ışınları yıl boyunca farklı noktalara dik açı ile düşer.