1) Dünya’nın şekli ve özellikleri ile ilgili aşağıda yer alan bilgilerden hangileri doğrudur?
I. Dünya’nın döndüğü açıya dönme ekseni denir.
II. Dünya kutuplardan basık ekvatordan şişkin özel bir şekle sahiptir.
III. Dünya Kuzey Yarım Küre ve Güney Yarım Küre olmak üzere iki yarım küreden oluşur.
IV. Dünya’nın kendi etrafındaki dönüşü ile mevsimler oluşur.

Correct! Wrong!

Dünya'nın etrafında var olduğu düşünüldüğü dönme ekseni etrafında döner. Dünya'nın şekline geoid adı verilir ve bu özel şekil kutuplardan basık ekvatordan şişkindir. Dünya kuzey ve güney olmak üzere iki yarım küreden oluşur. Dünya'nın kendi etrafındaki dönüşü ile mevsimler oluşur.

2) 21 Mart tarihinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Correct! Wrong!

21 Mart tarihinde Dünya'nın her yerinde gece ile gündüz süresi birbirine eşittir.

3) Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar mevsimi başlar. Kuzey Yarım Küre’de ilkbaharın başlangıcı ne zamandır?

Correct! Wrong!

Kuzey Yarım Küre'de ilkbahar mevsimi 21 Mart tarihinde başlar.

5) Aşağıdaki bilgilerden hangisi 21 Mart tarihi için doğru bir bilgi değildir?

Correct! Wrong!

21 Mart tarihinde Güney Yarım Küre'de sonbahar mevsimi başlar.

5) Aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
I. 21 Mart’ta gece ile gündüz süresi eşittir.
II. Gece ile gündüz eşitliğine ekinoks denir.
III. 21 Mart’ta Kuzey Yarım Küre’de gölge boyu sıfırdır.

Correct! Wrong!

6) Şekildeki görselde Güneş ışınlarının dik geldiği bölge gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi hatalı olur?

1 Sorbil.Net
Correct! Wrong!

Görsele göre Güneş ışınları ekvatora dik açı ile düşmektedir.

7) Aşağıdakilerden hangileri 21 Mart tarihinde gece ile gündüz süresinin eşit olmasının nedenlerindendir?
I. Güney yarım kürede ilk baharın başlangıcı.
II. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarına teğet olması.
III. Güneş ışınlarının ekvatora dik düşmesi.

Correct! Wrong!

Güneş ışınlarının ekvatora dik olarak düştüğü tarihlerde gece ile gündüz süresi birbirine eşittir.

8) Güneş ışınlarının ekvatora dik açı ile düşmesinin bazı sonuçları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsimi ışınların yengeç dönencesine dik düşmesi ile başlar.

9) Yukarıda Dünya’ın Güneş etrafında dönüşü sırasında oluşan Dünya’nın farklı konumları verilmiştir. Sadece verilen şekle bakarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılabilir?
I. 21 Mart Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar başlangıcıdır.
II. Güney Yarım Küre’de sonbahar başlangıcı 21 Mart’tır.
III. Bu tarihte gece ile gündüz süreleri eşittir.

2
Correct! Wrong!

Şekle göre Kuzey'de ilkbahar başlangıcı ise Güney'de sonbahar mevsimi başlar. Gece ile gündüz eşitliği şekle bakarak anlaşılamaz.

10) Verilen tarihlerden hangisinde gece ile gündüz süreleri eşittir?

Correct! Wrong!